Algemene voorwaarden Gymnastiek Vereniging Meerkerk

Algemene voorwaarden Gymvereniging Meerkerk

Proeflessen

Je bent altijd welkom om met één van onze lessen mee te doen. Je kunt gewoon naar de les van je keus gaan en je melden bij de trainer van die les. Je mag twee vrijblijvende proeflessen volgen. Vind je het leuk en wil je bij ons blijven sporten dan kun je je inschrijven via onze website.

Inschrijven

Bij inschrijven betaal je € 5,- inschrijfgeld. Dit wordt geint gelijk met het betalen van de eerste contributie.

Contributie

Voor het betalen van de contributie ga je accoord met een doorlopende machtiging. De afschrijving is maandelijks aan het begin van de maand via automatische incasso. Het bedrag van de maandelijkse contributie is gebaseerd op twaalf maanden, gedurende de zomervakantie betaal je dus contributie. Bij opzegging voor de zomervakantie is het niet mogelijk om binnen zes maanden weer lid te worden in dezelfde discipline. Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met de inflatie.

Clubkleding

De gym en selectiegroepen hebben GVM-clubkleding. Dit heeft een aantal belangrijke redenen:

· Veiligheid bij de lessen, vooral bij vangen van de leerling door trainers.

· Het zorgen voor het GVM (club) gevoel, trots zijn op je club;

· Herkenbaarheid van onze leden tijdens evenementen;

· Professionele en verzorgde uitstraling.

Deze clubkleding is verplicht voor alle leden die aan een openbaar optreden (onderlinge wedstrijden, jaarlijkse uitvoering) deelnemen. Ook tijdens les en bij evenementen dient in de GVM-clubkleding gegymd te worden. Het gympakje is bij tematurn te koop, zie de link op onze website.

Bij alle andere lessen kun je sporten in sportkleding. Tijdens uitvoeringen wordt vooraf aangegeven welke kleding er gedragen wordt.

Het is niet toegestaan de gymzaal of sportzaal te betreden met buitenschoenen.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap opzeggen moet via de site, de opzegtermijn is minimaal 1 maand van te voren. Het lidmaatschap stopt altijd aan het eind van de maand. Bij opzegging na de 15e van de maand, loopt het lidmaatschap nog door tot het eind van de maand erop (bv 17 maart opgezegd, lidmaatschap stopt 30 april).