Gymnastiek

De gymnastieklessen zijn voor iedereen en voor alle leeftijden. Als een kind drie en een half jaar is kan het al gaan gymmen bij de 1e kleutergroep. Jongens en meisjes zitten dan bij elkaar. Voor deze leeftijd is het ontwikkelen van de motoriek heel belangrijk en daarnaast is het sociale aspect voor hen ook van groot belang. Kleuters hebben plezier in bewegen en ze maken een enorme ontwikkeling door. Met kleutergym proberen wij aan de bewegingsbehoefte van elke kleuter te voldoen.

Vanaf 6 jaar worden de groepen gesplitst in jongens-en meisjesgroepen. Met behulp van toestellen en een spelletje als afronding, wordt er gewerkt aan de motorische en sociale vaardigheden van de kinderen. Nog steeds staat het plezier in bewegen voorop.

Naast de reguliere lesgroepen zijn er ook selectiegroepen. De oudere groepen doen mee aan regionale wedstrijden georganiseerd door de Gymnastiekbond van het rayon Zuid-holland Zuid.

Lid worden Vragen?

Benieuwd naar het volledige lesrooster? Bekijk het hier!