Privacy

Uw privacy

GVM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen
we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. GVM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom bewaart GVM persoonsgegevens?

 • Voeren van de ledenadministratie
 • Indelen van groepen en lessen
 • Communicatie met onze leden
 • Uitnodigen voor activiteiten
 • Aanmelden als lid bij de KNGU
 • Verzorgen van verslagen in woord en beeld in/op diverse media
 • Het aanvragen van subsidie (voor de jeugd)

Om welke gegevens gaat het?

In onze ledenadministratie verweken wij:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadressen
 • Rekeningnummer en naam rekeninghouder
 • Geboortedatum
 • Lesgroep, zowel de huidige als eerder gevolgde lesgroep
 • Lidmaatschapsnummer en KNGU-nummer

Deze persoonsgegevens worden tot twee jaar nadat het lid GVM heeft verlaten bewaard. Gegevens
die volgens de wet zeven jaar moeten worden bewaard, blijven zeven jaar bewaard. Het gaat hier
onder andere om financiële gegevens.

Verwerking en inzage van de gegevens

 • Uw persoonsgegevens verwerken in de ledenadministratie. GVM gebruikt hiervoor Digimembers,
  een ledenadministratiesysteem van de KNGU.
 • Alleen de bestuursleden hebben toegang tot die systeem en dragen zorg voor de verwerking van
  de gegevens. De gegevens worden gebruikt voor het maken van presentielijsten, contributie
  inning, communicatie en informatieverstrekking.
 • Per les/groep worden presentielijsten aan de leiding beschikbaar gesteld waarop naam,
  telefoonnummers en geboortedatum van de leden vermeld staan. Deze gegevens gebruikt de
  leiding om groepen in te delen, aanwezigheid te checken en om in geval van nood contact op te
  kunnen nemen met ouders en verzorgers. De presentielijsten worden bewaard in het
  toestellenhok waarvan alleen leiding en bestuur een sleutel hebben.
 • Voor het inschrijven van leden voor wedstrijden of optredens georganiseerd door de KNGU
  worden naam en geboortedatums doorgegeven van de deelnemende leden.
 • De KNGU draagt zorg voor de updates aan het systeem en heeft inzage in de gegevens.
 • De Rabobank draagt zorgt zorg voor het innen van de contributie. De Rabobank heeft gegevens
  over het rekeningnummer en naam van de rekeninghouder.
 • Voor het aanvragen van subsidie verstrekken wij geanonimiseerde gegevens aan de gemeente
  (alleen adres en geboortedatum).
 • Voor publicatie verstrekken wij gegevens aan oa het Kontakt.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen.

Foto en video

GVM maakt foto’s van leden. Deze foto’s worden gebruikt voor publiciteit, bijvoorbeeld op facebook.
Wil je niet herkenbaar gefotografeerd worden, dan gebeurt dat ook niet. Je kunt dit aangeven bij de
fotograaf of leiding ter plaatse. Heb je na afloop van de opname toch bezwaar tegen gebruik van een
bepaalde foto of video-opname dan kan die op jouw verzoek zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit
geldt alleen voor individuele foto’s.

GVM is niet verantwoordelijk voor foto’s en video’s die (ouders van) leden maken of plaatsen van
hunzelf of andere leden.

Beveiliging en bescherming van de gegevens

Als GVM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en nemen wij
passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongewenste toegang en bekendmaking of in
handen komen van onbevoegden tegen te gaan.

Over deze privacy verklaring

Dit beleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door FVM. GVM zorgt dat
leden, leiding en bestuur bekend zijn met dit reglement.

Voor leden: met het ondertekenen van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord gaat met dit
regelement.

Voor leiding: met het ondertekenen van de overeenkomst geef je aan dat je akkoord gaat met dit
reglement.

Het reglement is te raadplegen op de website. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kunt u hiervoor terecht bij het bestuur.